Regionálne

Bratislava

Adam Šipoš

predseda Okresnej rady
office@stranadoprava.sk

Bardejov

Vladimír Kažimir

predseda Okresnej rady
office@stranadoprava.sk

Prešov

Martina Cibulášová

predsedníčka Okresnej rady
office@stranadoprava.sk

Sabinov

Stanislav Ondirko

predseda Okresnej rady
office@stranadoprava.sk

Skalica

Roman Zaňát

predseda Okresnej rady
office@stranadoprava.sk

Turiec

Pavol Zemko

predseda Okresnej rady pre Martin
a Turčianske Teplice

office@stranadoprava.sk