Naši do eurovolieb

Marian Damankos

PhDr. Marián
Damankoš, PhD.

riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove

jan cirak

Prof. JUDr. Ján
Cirák, CSc.

vysokoškolský učiteľ a spoločník v advokátskej kancelárii

Lenka Benackova

Lenka
Beňačková, M.A.

business administrátor zahraničnej stavebnej firmy

ludvik posolda

Mgr. Ludvík
Posolda

konateľ
spoločnosti

Ing. Ľubomír Ochotnický, MBA

Ing. Ľubomír
Ochotnický, MBA

generálny riaditeľ spoločnosti SLOVDEKRA

Ing. Roman Hrnčírik

Ing. Roman
Hrnčirík

ekonóm v súkromnej obchodnej spoločnosti v Holíči

jozef misenko

Jozef
Mišenko

konateľ stavebnej
spoločnosti v Orlove

adriana trojanovicova

Mgr. Adriana
Trojanovičová

učiteľka na Základnej škole v Sabinove

tomas beharka

Tomáš
Beharka

riaditeľ stavebno-obchodnej spoločnosti v Martine

jaroslav masiar

Ing. Jaroslav
Mäsiar

majiteľ a konateľ s.r.o. v Prievidzi

jaroslav malek

JUDr. Jaroslav
Málek

advokát

Viktor Magic

Ing. Viktor
Magic

stavebný inžinier pôsobiaci na miestnom úrade Bratislava – Nové mesto